info@tcr.co.th 064-589-9439 คำนวณสินเชื่อ
เข้าใจทุกรายละเอียด

เพราะ "บ้าน" เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญของชีวิต เราจึงใส่ใจ ทุ่มเทกับทุกรายละเอียด ตั้งแต่ วัสดุ ฟังก์ชัน
สภาพแวดล้อม สาธารณูปโภค และพื้นที่ส่วนกลาง เพื่อเติมเต็มความสุขให้ทุกชีวิต ที่นี่.. "ภูมิธารา"

ข่าวสารและโปรโมชั่น