info@tcr.co.th 064-589-9439 คำนวณสินเชื่อ

thongchai real estate

ทุกรายละเอียดของการใช้ชีวิต “เราคิด” มาเพื่อคุณ

เราเข้าใจถึงการใช้ชีวิตของผู้อยู่อาศัย จึงออกแบบทุกฟังก์ชันเพื่อให้ตอบรับกับทุกการใช้งาน
ให้ทุกพื้นที่ของบ้าน คุ้มค่าและสามารถใช้งานได้จริง เพราะบ้านที่สวยที่สุดคือ...
บ้านที่สามารถเชื่อมโยงทุกความรู้สึกของคนในบ้านเข้าไว้ด้วยกัน บ้านที่ใส่ใจถึงรายละเอียด ให้ทุกพื้นที่อบอวลไปด้วย...“ความอบอุ่น”

แบบบ้านของเรา